ŞİRKET MESAJI

Kuruluşunu takip eden ilk yıllarda ağırlıklı olarak üst yapı alanında faaliyet gösteren firmamız eğitim binaları, sağlık tesisleri, toplu konutlar, ticaret binaları gibi birçok projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. 90’lı yılların ortalarından itibaren faaliyet alanları arasına alt yapı işlerini de katmaya başlayan İNTAŞ, havaalanı, yol, baraj, kanalizasyon, sulama tesisleri, boru hatları gibi önemli işlere imza atmıştır.

Bünyesindeki tüm işleri üstün bir çalışma anlayışıyla süresinden önce bitirmeyi alışkanlık haline getiren firmamız, kalitesi ile de işveren kurumlardan pek çok takdir belgesi almıştır.

İNTAŞ, günümüz değişen iş dünyasında yalnızca yurt içinde faaliyet göstermenin yetersiz olduğunun bilinciyle, yurt dışındaki mevcut pazarlarına yenilerini eklemek amacıyla da çalışmalarını sürdürmektedir.

İnsan kaynaklarına büyük bir değer veren firmamız, bünyesinde barındırdığı seçkin uzmanları ile faaliyet gösterdiği tüm inşaat sahalarında önemli bir avantaj elde etmektedir.

Teknolojik gelişmeleri düzenli olarak takip eden İNTAŞ, bu yenilikleri iş sahalarında da derhal uygulamaya koymaktadır.

İNTAŞ, güçlü sermaye yapısı, gelişmiş teknolojiye sahip makine parkı ve seçkin işgücü ile, sektörde elde ettiği haklı konumu sağlamlaştırarak büyümesine hızla devam etme kararlılığındadır.

Erten ELÇİ – Yönetim Kurulu Başkanı
Erol ELÇİ   – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı