Tr En Ar

Referanslar

Kuruluşunu takip eden ilk yılarda ağırlıklı olarak üstyapı alanında faaliyet gösteren firmamız eğitim binaları, sağlık tesisleri, toplu konutlar, ticaret binaları gibi birçok projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir.

90'lı yıların ortalarından itibaren faaliyet alanları arasına altyapı işlerini de katmaya başlayan İNTAŞ, havaalanı, yol, baraj, kanalizasyon, sulama tesisleri, boru hatları gibi önemli işlere imza atmıştır.

Bünyesindeki tüm işleri üstün bir çalışma anlayışıyla süresinden önce bitirmeyi alışkanlık haline getiren firmamız, kalitesi ile de işveren kurumlardan pek çok takdir belgesi almıştır.

Günümüz değişen iş dünyasında yalnızca yurt içinde faaliyet göstermenin yetersiz olduğunu düşünen firmamız, yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmekte ve bu amaçla yurtdışındaki mevcut pazarlarına yenilerini eklemek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

İnsan kaynaklarına büyük bir değer veren firmamız, bünyesinde barındırdığı seçkin uzmanları ile faaliyet gösterdiği tüm inşaat sahalarında önemli bir avantaj elde etmektedir.

Teknolojik gelişmeleri düzenli olarak takip eden İNTAŞ, bu yenilikleri iş sahalarında da derhal uygulamaya koymaktadır.

İNTAŞ, güçlü sermaye yapısı, gelişmiş teknolojiye sahip makine parkı ve seçkin işgücü ile, sektörde elde ettiği haklı konumu sağlamlaştırarak büyümesine hızla devam etme kararlılığındadır.

Head Office :Turan Güneş Bulvarı Hollanda Str. 3/4 Yıldız Çankaya / ANKARA
Tel : +90 (312) 442 55 82 (pbx) Faks : +90 (312) 442 55 84
e-Posta : ankara@intas.com.tr